project
עמוד הבית arrow וילה טל - יקנעם
וילה טל - יקנעם תוכניות בנייה

 

חד משפחתי - קומת קרקע
חד משפחתי - קומה א'

 

 

דו משפחתי - קומת קרקע דו משפחתי - קומה א'

 

 

דו משפחתי פינתי - קומת קרקע - ימין דו משפחתי פינתי - קומה א' - ימין

 

 

דו משפחתי פינתי - קומת קרקע - שמאל דו משפחתי פינתי - קומה א' - שמאל

 

 

הערה

כל ההדמיות והתוכניות המוצגות בעמוד זה מתארות רעיון ראשוני שטרם אושר. יתכנו בהם שינויים עפ"י דרישות הגורמים המאשרים והחלטות החברה. מסמכים אלו אינם מסמכי מכר ואינם מחייבים את החברה מעצם היותם בלתי גמורים ומושלמים. הרהיטים המתוארים בתוכניות אינם חלק מהדירה ונועדו לסייע בהתרשמות מהדירה והאפשרויות הגלומות בארגונה.