project

"מרומי כרמיאל" - 56 יח"ד בכרמיאל

פרוייקט בן 56 יח"ד המשלבות קוטג'ים ובניה רוויה. הפרוייקט בנוי משלושה מתחמים ונבנה בין השנים 2000-2003.

"מרומי כרמיאל" היה מפרוייקטי הדגל של חברת מי-טל והיה הראשון מבין פרוייקטים שניבנו בכרמיאל.

כרמיאל, עיר מתפתחת עם תשתיות פיזיות וחינוכיות מהגבוהות והמפותחות בישראל, הפרוייקט שווק בהצלחה גדולה ביותר ומכירת הדירות הסתיימה תוך מספר חודשים.