project
project
עמוד הבית arrow מדורגי מכוש
מדורגי מכוש תוכניות בנייה

 

3 חדרים + גינה  4 חדרים + גינה

 

 

4 חדרים פנטהאוז  4 חדרים + מרפסת

 

 

הערה

כל ההדמיות והתוכניות המוצגות בעמוד זה מתארות רעיון ראשוני שטרם אושר. יתכנו בהם שינויים עפ"י דרישות הגורמים המאשרים והחלטות החברה. מסמכים אלו אינם מסמכי מכר ואינם מחייבים את החברה מעצם היותם בלתי גמורים ומושלמים. הרהיטים המתוארים בתוכניות אינם חלק מהדירה ונועדו לסייע בהתרשמות מהדירה והאפשרויות הגלומות בארגונה.