project
עמוד הבית arrow מידע שימושי arrow מה הוא הליווי הבנקאי ?
מה הוא הליווי הבנקאי ?


הליווי הבנקאי הוא כלי בנקאי שמעמיד הבנק לרשות החברות. תכליתו היא לספק לרוכשי הדירות ערבויות מכר ( ראה סעיף הבא ) ולסייע לחברות לממן את הפרוייקטים.

איך זה קורה:

  • הבנק פותח חשבון לפרוייקט – חשבון הליווי – בו רק לבנק יש אישור חתימה ( החשבון אינו נגיש לחברה המשכנת ).

  • כל הכספים הנגבים מהרוכשים עוברים ומופקדים לחשבון זה, שבשליטת הבנק. כנגד כספים אלו מעמיד הבנק לרשות הרוכש ערבויות מכר.

  • אחת לחודש בודק הבנק את הביצוע של הבניה באתר ביחס לתקציב מוגדר מראש שנערך ע"י הבנק ומשחרר כספים מחשבון הליווי לחברה בהתאם.


בצורה זו יש השגחה של הבנק כי כל הכספים ששולמו ע"י הרוכשים מיועדים להשלמת הדירות ובכך נוצרת הגנה לרוכש המגובה ע"י ערבויות מכר.


livui.jpg